PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Rolien van Mechelen-de Goede (1952) - klinisch psycholoog - psychotherapeut - psychoanalytica

Attentie! De praktijk van Rolien van Mechelen-de Goede heeft momenteel een patiëntenstop.

patiëntenportaal

Achtergrond
Tot 2002 behandelde ik in mijn particuliere praktijk talloze groepen patiënten met psychosomatische klachten. Van 1994 tot 1998 werkte ik daarnaast als psychotherapeut in de polikliniek van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, daarna nog enige jaren als stafmedewerker bij de Riagg in Hoofddorp. Van 1999 tot 2012 was ik parttime verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Drs Rolien van Mechelen-de Goede - psychoanalitica - Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC)

Zelfstandig gevestigd, binnen het samenwerkingsverband Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) bestaan de behandelingen uit intensieve psychotherapieën in het psychoanalytische psychotherapiekader. Verder bekleed en bekleedde ik vele, soms intensieve bestuursfuncties, altijd op het inhoudelijke vlak van de gezondheidszorg, of op het snijvlak van gezondheidszorg en maatschappij.

PAC-praktijk is opleidingspraktijk voor psychotherapeuten en GZ-psychologen en werkt samen met de RINO Amsterdam en de RINOgroep Utrecht. Momenteel zijn er geen nieuwe praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar.

Publicaties

Boek Freud in de Sofa Freud in de Sofa de bank in de praktijk
In dit prachtige en ontroerende boek van Rolien van Mechelen-De Goede spreken 53 psychoanalytici openhartig, speels en serieus over wat de bank voor hen betekent. De uitgave is geïllustreerd met foto's van de banken. In een speciale editie zijn zes artefacten meegebonden. Recensies in de Volkskrant en Medisch Contact.

Freud in de Sofa de bank in de praktijk (Uitgeverij de Nieuwe Lelie). Het boek is te bestellen via freudindesofa@gmail.com.
Prijs: reguliere uitgave € 35,-, bibliofiele uitgave € 100,- (beide exclusief verzendkosten).
Boekje Droomduiding Dromen duiden. Een nieuwe benadering
Is de droom een wetenschappelijk, een therapeutisch, of een esthetisch gegeven? Zijn dromen duidbaar? Wat is de betekenis van een droom? Bestaat er één vastliggende betekenis? Houdt de freudiaanse droomduiding nog stand? Of bestaan er andere manieren om met dromen te werken?

Dromen duiden. Een nieuwe benadering (Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 24).
Auteurs: Marc Hebbrecht, Annelies van Hees, Minke de Jong & Rolien van Mechelen. Garant Uitgevers NV, Antwerpen. 236 pagina's. ISBN: 9789044135053. Verkrijgbaar via o.m. bol.com
Boekje Psychoanalitici Vrijmoedige eigenaardigheden
Als secretaris van de Vereniging van Candidaten in de Psychoanalyse was ik in de gelegenheid om een boekje te maken met collega analytici die andere collega’s interviewden over hun belevingen met de psychoanalyse.

Vrijmoedige eigenaardigheden - Psychoanalytici spreken,
Redactie: Rolien van Mechelen-De Goede, Uitgeverij Benecke, Amsterdam 2006. ISBN-10: 90 73637 724. Uitsluitend nog antiquarisch verkrijgbaar.
Boekje Psychoanalitici de Biografie in Psychoanalyse
Een verzamelbundel in kleine oplage met de verhalen die tijdens het seizoen 2019-2020 werden verteld tijdens de gelijknamige serie in Theater Perdu.

de Biografie in Psychoanalyse, Redactie: Rolien van Mechelen en Martine Groen, Uitgeverij De Bloeiende Lelie, Amsterdam 2021. ISBN: 978-90-831426-0-9. Meer informatie en bestellingen via www.breukvlakken.nl.

Publiekstijdschrift Aware Psychologie
Er zijn in Nederland ongeveer 600 mensen in psychoanalyse. Tijdens de dagelijkse sessie liggen ze drie kwartier op de sofa en praten over wat hen bezighoudt. Samen met de analyticus m/v, die achter hen zit, analyseren ze wat zich zoal voordoet. De rubriek De Bank behandelt de divan van de analyticus:

Aware no. 2 Aware no 3 Aware no 4
Aware Psychologie no 2 Aware Psychologie no 3 Aware Psychologie no 4

Andere bijdragen aan tijdschriften:

Aanmeldingsklachten
Wanneer u moeilijkheden heeft in het omgaan met en het uiten van emoties kan een psychoanalytische psychotherapie u mogelijk helpen. Sommige mensen voelen zich angstig, geremd, onzeker, somber of ongelukkig. Het kan zijn dat u problemen ervaart in relaties en er maar geen greep op krijgt. Of u zou u graag binden aan een partner, maar om een of andere reden lukt het maar niet. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld lange tijd niet goed in staat bent om de draad van het leven weer op te pakken na het verlies van een geliefde. Of u kunt niet (meer) voelen dat u boos bent. Of u kunt geen ‘nee’ zeggen. Of u zegt juist ‘ja’ om er dan (weer) achter te komen dat u toch niet doet wat er van u gevraagd wordt. Enfin, allemaal goede redenen om eens met een psychotherapeut te gaan praten.

Behandeling
Veel patronen in ons gevoel en gedrag verlopen op een onbewust niveau. Daarom is het zo moeilijk om jezelf hiermee te helpen. Familie en vrienden staan soms te dichtbij om te kunnen zien wat er aan de hand is. In een psychoanalytische psychotherapie wordt van u gevraagd dat u stil probeert te staan bij uw eigen gevoelens en gedachten. De behandeling richt zich op het beter leren kennen van de emoties, beelden, gevoelens en ideeën die in u leven. Kortom psychoanalytische psychotherapie richt zich op uw innerlijke belevingswereld. In de gesprekken zullen we innerlijke conflicten trachten te ontrafelen en uit te werken. Het is de bedoeling dat u door de hechte samenwerking met mij uw eigen ontwikkeling (weer) op leert pakken op een manier die bij u past. U moet ertegen kunnen dat iemand langere tijd met u meekijkt naar uw mooie en uw minder mooie kanten. Er is motivatie en doorzettingsvermogen voor nodig om vanuit een beter begrip van uzelf tot een duurzame verandering te komen. Het is nodig om te accepteren dat het een tijd kan duren voor de resultaten zichtbaar worden.

Deze vorm van therapie is psychoanalytische psychotherapie en u komt 1, 2 of 3 x keer per week. We bespreken de dingen die u op dat moment bezighouden en verbinden ze waar nodig met gevoelens / gedachten uit uw eigen persoonlijke geschiedenis.

Wachttijden
Voor actuele wachttijden verzoek ik u contact met mij op te nemen om te bezien of binnen 4 weken een intakegesprek mogelijk is.

Mededeling van de NZA t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ vindt u hier terug.

Kosten en algemene betalingsvoorwaarden
Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd conform geldende tarieven. Informatie over het bekostigingssysteem voor gespecialiseerde GGZ kunt u hier vinden en in de patiëntfolder van de NZA. Actuele tariefinformatie vindt u in de tarievenzoeker van de NZA. Klik hier voor deze tarievenzoeker.

Ik werk contractloos en lever uitsluitend niet-gecontracteerde zorg. U bent derhalve zelf verantwoordelijk voor betaling van uw gehele factuur. Daar waar het gaat om verzekerde zorg kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van de kosten. U bent zelf verantwoordelijk bij uw verzekeraar na te gaan welk deel van de declaratie conform uw verzekering aan u vergoed wordt. Algemene informatie over de verschillende polisvormen vindt u hier. Onder het kopje ‘Hoogte van de vergoeding’ kunt u in de rechter kolom (Psychotherapeut heeft geen contract met uw zorgverzekeraar) per polisvorm lezen welk deel van de declaratie aan u doorgaans door een zorgverzekeraar vergoed wordt. Stel u goed op de hoogte over de aard van uw polis en de voorwaarden van uw verzekering, zodat u weet wat u financieel te wachten staat bij aanvang van uw behandeling. Declaraties worden in principe maandelijks verstuurd.

U blijft in alle gevallen zelfverantwoordelijk voor betaling van de factuur aan u. Klik hier voor mijn: algemene betalingsvoorwaarden.

In sommige gevallen dient u zelf toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen alvorens met de psychotherapie te kunnen starten. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Verder ben ik lid van de NVP en daarmee aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de NVP.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die m.i.v. 25 mei 2018 in alle EU-lidstaten van toepassing is, werd door mij een privacyverklaring opgesteld, die u hier kunt inzien of downloaden.

Samenwerkingsverband
In de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) wordt gewerkt door therapeuten met verschillende achtergrond. Met psychiater Hans Sanders, psychotherapeut Jos Schoutsen, GZ-psycholoog Pien Wijn en psychotherapeut Majorie Dijkstal heb ik regelmatig overleg. 

Voor de lokatie/bereikbaarheid van Psychotherapie Amsterdam Centrum zie de praktijk site.

Contact:
Tel : (020) 330 88 42
Email : mail@rolienvanmechelen.nl
Online: patiëntenportaal

Basisberoep:
Bigregistratienummer psychotherapeuten : 59033668916
Bigregistratienummer gz-psychologen : 39033668925

Specialisme:
Bigregistratienummer klinisch psychologen : 39033668925

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

- praktiserend leertherapeut
- praktiserend supervisor

Lid van de International Psychoanalytic Association (IPA)

Lid van de European Psychoanalytical Federation (EPF)

Initiatiefnemer en bestuurslid/secretaris van de Stichting Breukvlakken in de samenleving
Kwaliteitsstatuut goedgekeurd, zie hier.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34344073

Links:

www.npav.nl
www.epf-fep.eu
www.ipa.world
 
www.psychotherapie.nl (NVP)
www.supervisorpsychotherapie.nl

 
www.breukvlakken.nl
www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu
www.psychoanalytischwoordenboek.nl
 
www.rinogroep.nl
www.crkbo.nl

 

PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam PAC - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam