PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Majorie Dijkstal (1959) - Bedrijfspsycholoog en Psychotherapeut

Een kleine introductie
Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ik af als Arbeids- en Organisatie psycholoog en later nogmaals als Klinisch psycholoog. Van 1987 tot 2008 werkte ik als manager en consultant in het bedrijfsleven waar ik me richtte op interne communicatie, identiteitsontwikkeling en zingeving binnen bedrijven. Op verschillende postmaster-opleidingen ben ik daarnaast les gaan geven, met als aandachtsgebied waarden en identiteitsvorming. Daarna heb ik me verder gespecialiseerd tot psychotherapeut bij RINO in Utrecht. Ik ben gaan werken als (bedrijfs)psycholoog bij een grote Arbogroep, waar ik veel mensen met burn-out en andere werkgerelateerde problemen heb behandeld. Daarnaast heb ik mijn werk als psychotherapeut en coach binnen mijn eigen praktijk steeds verder uitgebreid. In 2013 ben ik toegetreden tot de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC).

Majorie Dijkstal - Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC)

Methode van werken
Focus in mijn werk is integratieve psychotherapie Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillende therapeutische inzichten en werkwijzen. Individuele klachten en persoonlijke doelen zijn leidend voor de aanpak. Zo maak ik gebruik van een combinatie van technieken die wetenschappelijk bewezen effectief zijn, en een doelgerichte aanpak van problemen ondersteunen, zoals:

 • Emotion focussed Therapy waarbij onderdrukte of vervormde ‘gezonde’ emoties herkent, begrepen en geuit kunnen worden en zo zorgen voor veranderprocessen. In contact zijn met je diepste emoties, is de weg naar vrijheid en welbevinden, zowel in jezelf als in relaties. Ik ben geregistreerd EFT-therapeut voor individuele behandeling.
 • Inzichtgevende therapie (psychodynamisch) onbewuste gedachten en gevoelens in het hier-en-nu zijn soms gebaseerd op ervaringen uit het verleden en kunnen leiden tot (ongewenste) herhalingspatronen.
 • Schematherapie om je eigen patronen te doorgronden en te doorbreken, waardoor je beter voor jezelf leert zorgen en beter voor jezelf op kunt komen.
 • Cognitieve- gedragstherapie (CGT) voor het hervinden van structuur en ritme in je leven en het doorbreken van negatieve, belemmerende gedachtepatronen.
 • EMDR voor het verwerken van ingrijpende, negatieve gebeurtenissen in het leven.
 • Oplossingsgerichte therapie om via heldere doelen te werken aan het eigen vermogen om daar stappen in te zetten.
 • Compassion focused therapy (CFT) om meer acceptatie, warmte en verbondenheid met jezelf en anderen te kunnen ervaren. Deze therapie is vooral behulpzaam bij het leren omgaan met pijnlijke emoties als, schaamte en zelfkritiek.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) die je kan helpen omgaan met onaangename gevoelens en gedachten door er gezonde afstand van te nemen, vermijding te doorbreken en je te richten op wat echt belangrijk is in je leven.
 • Mindfulness based therapy (MBCT) die leert om nare ervaringen, emoties en gedachten te observeren en te accepteren zonder ze te vermijden of te willen controleren.

Voor welke problemen kun je zoal bij me terecht?

 • Angst- en paniekklachten
 • Last van piekeren
 • Slaapproblemen, nachtmerries
 • Levensfase-problematiek zoals rond de menopauze of midlife-crisis
 • Stressklachten; overspannenheid, burn-out
 • Een ingrijpende, schokkende gebeurtenis die je maar niet loslaat
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Last van somberheid en gebrek aan energie
 • Zich herhalende problemen op het werk en/of met anderen
 • Problemen met de eigen identiteit en negatief zelfbeeld
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Moeite om emoties te uiten of juist te onderdrukken

Mijn werkwijze is gericht op individuele behandeling van volwassenen en ouderen.

Aanmelding en wachttijden
Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar m.dijkstal@xs4all.nl, waarna ik via de mail of telefonisch contact met u op kan nemen. Actuele wachttijden kunnen variëren. Bij aanmelding worden de actuele wachttijden met u gedeeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake van start gaat. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

In het aanmeldgesprek komen uw klachten, situatie en hulpvraag aan de orde. Aan het einde van dit gesprek zullen we in overleg bepalen of uw hulpvraag aansluit bij mijn behandelmogelijkheden en of uzelf ook het idee heeft, bij mij op het juiste adres te zijn.

Intake-fase
De intake duurt gemiddeld 3 gesprekken waarin we dieper ingaan op uw achtergrond, patronen, ervaringen, klachten, doelen en hulpvraag. Bij afronding van de intake-fase maken we een behandelplan en krijgt u feedback op de intake-gesprekken en ingevulde vragenlijsten. Indien u het eens bent met het behandelplan zal de verwijzer (meestal de huisarts) met uw toestemming geinformeerd worden bij aanvang en afsluiting van de behandeling.

Behandeling
De therapiegesprekken duren gemiddeld 45 minuten. In de loop van de behandeling zullen we op gezette tijden, gezamenlijk de voortgang evalueren om te zien of we op de goede weg zijn. Zonnodig kan dit, in onderling overleg, leiden tot aanpassing van het behandelplan of aanvullend onderzoek.

Kosten en vergoeding
Met alle verzekeraars heb ik een contract, mits er een geldige verwijsbrief van de huisarts is en uw klachten binnen de verzekerde zorg vallen. De behandeling wordt vergoed vanuit de basiszorg. Kijk goed na wat de regelgeving bij uw verzekeraar voor u persoonlijk betekent. Houdt rekening met het wettelijk verplichte eigen risico voor algemene ziektekosten.

Kosten voor therapie die buiten de zorgverzekering valt, of coaching-sessies zijn 120 euro per sessie voor particulieren (dit tarief is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor vrijgevestigde psychologen). Mensen die zelfstandig werken (zzp’ers) kunnen de kosten voor psychologische hulpverlening opvoeren als bedrijfsinvestering.

Kosten voor zakelijk coaching-trajecten, vergoed door de werkgever, zijn 150 euro per sessie (60 minuten) excl. BTW.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd en verzet worden. Voor een afspraak die niet nagekomen wordt (no show) of te laat afgezegd is, wordt 50 euro in rekening gebracht. Die rekening wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Praktijkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Bereikbaarheid bij crises en buiten kantooruren
Bij crises ben ik voor mijn clienten bereikbaar per telefoon (06 1094 53 74). Bij de intake wordt het bereikbaarheidsprotocol met u doorgenomen. Het is ook altijd mogelijk om bij acute problemen de huisarts te raadplegen. In het weekend en ’s avonds kunt u daarvoor de Centrale huisartsenpost (tel. 088 003 0600) bellen.

Waarneming
Mocht het voorkomen dat ik door omstandigheden langere tijd afwezig ben, dan is er een collega op de praktijk beschikbaar die voor mij waar kan nemen. Bij start van de behandeling wordt vastgelegd wie uw waarnemend regie-behandelaar is en hoe u die kunt bereiken.

Praktijkadressen
Psychologen op Zuid
Nijenburg 2B
1081 GG Amsterdam-Buitenveldert
*Deze praktijklocatie ligt op de eerste verdieping, bereikbaar via een trappenhuis. Er is geen lift aanwezig.

(bereikbaar met tram 5, nabij NS station Amsterdam-Zuid en ringweg-zuid)

PAC praktijk
Karthuizersplantsoen 4
1015 LS Amsterdam
(zie PAC-praktijkpagina voor bereikbaarheid)

Samenwerkingsverband
De praktijk Psychotherapie Amsterdam Centrum is een samenwerkingsverband van therapeuten met een verschillende achtergrond. Met psychoanalytica Rolien van Mechelen-de Goede, klinisch psycholoog/psychotherapeut Jos Schoutsen, psychiater Hans Sanders, gezondheidspsycholoog Pien Wijn en psychotherapeute Elise Colonna, vindt regulier overleg plaats. De PAC-praktijk werkt voor opleidingsdoeleinden ook samen met andere praktijken zoals Kick your Habits en Psychologen op Zuid.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft, hoop ik dat u die eerst met mij kan bespreken om tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uitkomen kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten waarbij ik ben aangesloten.

Beroepscode
Als BIG-geregistreerde Psychotherapeut val ik onder de Beroepscode voor Psychotherapeuten, welke is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Op de website van de NVP kunt u de Beroepscode lezen.

Privacy
Gedurende de gehele behandeling zal uw privacy worden gewaarborgd volgens de wettelijke standaarden en eisen (Avg). Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens omgegaan wordt kunt u hier het privacy-statement inzien.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut is weergegeven hoe de zorgaanbieder specifieke aspecten geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut is opvraagbaar en aanwezig op de praktijk.

Kwaliteitsstatuut goedgekeurd, zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Lidmaatschappen en registratie

 

PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam Pac - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam