PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Hans Sanders (1946) - psychiater

Achtergrond
Van 1976 tot 1984 werkte ik als huisarts en in de verslavingszorg. Daarna werkte ik als psychiater in verschillende behandel- en managementfuncties bij een GGZ- instelling in het centrum van Amsterdam. Ik deed daar ruim ervaring op in de sociale psychiatrie en bekwaamde me als individueel- en groepspsychotherapeut. Sinds 2000 ben ik zelfstandig gevestigd voor individuele psychiatrie en psychotherapie binnen het samenwerkingsverband Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC).

In 1991 ben ik beëdigd als vaste deskundige bij het Gerechtshof in Amsterdam. In die functie breng ik, in opdracht van Justitie of de raadsman/vrouw van de cliënt, (forensisch) psychiatrische rapportages uit, o.a. in TBS zaken. Verder geef ik bij- en nascholing aan artsen en verpleegkundigen werkzaam in de psychiatrie en hulpverleningsinstellingen.

Tenslotte: ik bied ook coachinggesprekken, meestal op verzoek van de werkgever van de cliënt.

Psychiater Hans Sanders voor de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC)

Aanmelding
U kunt contact met mij opnemen door een mail sturen naar hanssanders@planet.nl

Wachttijden
Voor actuele wachttijden verzoek ik u contact met mij op te nemen om te bezien of binnen 4 weken een intakegesprek mogelijk is. Aangezien ik een kleine praktijk heb komt het nogal eens voor dat een intakegesprek binnen deze termijn niet mogelijk is. Ik meld dat uiteraard meteen bij aanmelding. Zo nodig kan ik behulpzaam zijn bij het zoeken naar een andere behandelaar.

Verwijzing door de huisarts
De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling uitsluitend wanneer de patiënt een (gestandariseerde) verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen waarop staat dat het een verwijzing naar SGGZ betreft, en waarop naam, geb. datum, adres, BSN, en verzekeringsnummer vermeld staan.

Ditzelfde geldt voor patiënten die door hun psycholoog / psychotherapeut zijn verwezen.

Vergoeding
Het hangt van de soort verzekering (natura of restitutie) af, en de hoogte van het eigen risico, welk percentage van de kosten van de behandeling door de verzekeraar wordt vergoed. Voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis-Achmea geldt dat niet: hun gehele behandeling wordt vergoed.

Aangezien ik met de meeste andere zorgverzekeraars geen contract meer ben aangegaan, geldt voor patienten dat zij mij zelf moeten betalen en de rekening kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar, die een deel van dat bedrag zal vergoeden. Welk deel dat is hangt af van de zorgverzekeraar, maar het is dus zeer goed mogelijk dat patienten een deel van de rekening niet vergoed krijgen.

In de afgelopen jaren kon de patient mij met een z.g. Acte van Cessie toestemming geven mijn rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar te sturen, maar dat mag sinds mei 2019 niet meer.

Uiteraard zal ik wanneer er een afspraak is gemaakt terug komen op deze betalingskwesties.

Hulpvraag
De klachten waarvoor u hulp zoekt kunnen op verschillende terreinen liggen. Zowel angst-, als paniek- en stemmingsstoornissen, werk-, studie- of relatieproblemen, maar ook problemen in de omgang met anderen of onbegrepen lichamelijke klachten kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met mij.

Het eerste gesprek: ‘intakegesprek’
In het eerste gesprek worden uw persoonsgegevens opgenomen. Verder wordt er nader ingegaan op uw psychische en lichamelijke toestand, de reden van aanmelding, eerdere hulpverleningscontacten, psychiatrische of psychologische behandelingen etc. Ook alcohol en/of drugsgebruik komen aan de orde.

Ik vraag iedereen om een autobiografie te schrijven (voor de volgende keer).

Na afloop van het gesprek kijken we of en zo ja hoe we verder gaan, en maken we nieuwe afspraken.
Patiënten die al eerder bij mij zijn geweest hoeven uiteraard niet alles opnieuw te vertellen, wel moet ik opnieuw persoons- en verzekeringsgegevens checken.

Behandeling en behandelingsplan
Naar aanleiding van de wat we besproken hebben in het eerste gesprek en de biografische gegevens stel ik een behandelingsplan op, wat inhoudt dat ik een globaal plan maak over wat we gaan bespreken en hoelang dat zo ongeveer gaat duren.

De behandeling bestaat uiteraard uit gesprekken, meestal duren die drie kwartier, en soms combineer ik de gesprekken met medicijnen, alles natuurlijk in overleg. Afspraken zijn gewoonlijk eens in de twee of drie weken, maar soms is er een langere onderbreking in verband met vakantieplannen (beiderzijds) of andere verplichtingen.

Sommige mensen die zich bij mij melden gebruiken al (psychiatrische) medicijnen: daarover moeten we natuurlijk ook afspraken maken.

Soms stel ik het op prijs een partner, of andere belangrijke persoon van de patiënt ook eens te spreken, uiteraard samen met de patiënt. Ik zal dat altijd van te voren aankondigen.

Als een afspraak, in verband met ziekte of iets anders dringends, afgezegd moet worden, gaarne bijtijds, dan kan ik proberen iemand anders in te plannen. Afzeggen en verplaatsen van een afspraak kan telefonisch, per SMS, whatsapp of per email.

Einde van de behandeling
Behandelingen hebben een begin, maar ook een einde. Daarover spreken we in de loop van de behandeling en maken we gaandeweg ook afspraken. Meestal kunnen behandelingen wel binnen een jaar afgerond worden, maar soms duurt het langer. Ieder jaar moet er wel opnieuw een eigen bijdrage betaald worden.

Klachtenprocedure
Indien u klachten heeft, kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.

Waarneming
Een heel enkele keer kan het voorkomen dat tijdens mijn afwezigheid een patiënt in die periode met een waarnemer contact wil kunnen opnemen. Daarover worden uiteraard van tevoren afspraken gemaakt.
In het algemeen is het overigens zo, dat patiënten in mijn afwezigheid contact kunnen opnemen met hun eigen huisarts, bijvoorbeeld als ze medicijnen te kort komen, maar ook dat komt maar heel weinig voor.

Samenwerkingsverband
In de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) wordt gewerkt door therapeuten met verschillende achtergrond. Met psychoanalyticus Rolien van Mechelen - de Goede, psychotherapeut Jos Schoutsen, met coach & gezondheidspsycholoog Pien Wijn en met psycholoog Majorie Dijkstal heb ik regelmatig overleg en wij kunnen indien nodig naar elkaar doorverwijzen. 

Lokatie/ bereikbaarheid zie praktijk site

Contact:

Tel : 06 5421 1537
Email : hanssanders@planet.nl

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ - Vrijgevestigden

BIGregistratienummer psychiatrie: 19023663401

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, (NVP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP)

PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam PAC - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam