PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Drs Jos J.A. Schoutsen - psychotherapeut en klinisch psycholoog

Mag ik me even voorstellen?
In 1948 ben ik geboren. Aan de VU in Amsterdam heb ik sociale en klinische psychologie gestudeerd. Sinds 1976 werk ik met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Naast het werken in eigen praktijk ben ik verbonden geweest aan het centrum voor psychotherapie van Arkin (Mentrum/Jellinek/AMC de Meren). Behalve gezondheidszorg psycholoog ben ik psychotherapeut en klinisch psycholoog. Tevens werk ik als supervisor/opleider psychotherapie in de opleiding van psychologen van Arkin.

Aanmelding en klachten
Samen bespreken we tijdens het eerste gesprek, hoe uw klachten en symptomen samenhangen. We zullen nagaan of er achter uw klachten levensproblemen verborgen zijn. Soms weet u dat al, maar dit zal niet altijd zo duidelijk zijn. Levensproblemen kunnen onder andere ontstaan na verlies van vertrouwde mensen (partner, familieleden, vrienden) of na het verlies van uw baan of uw gezondheid. Ook steeds terugkerende problemen, die met uw persoonlijkheid te maken hebben kunnen een reden zijn om in psychotherapie te gaan.

Afhankelijk van de bestaande problemen kan de duur van de behandeling variëren van een paar maanden tot een paar jaar. De frequentie van de gesprekken is meestal één of twee keer per week.

Termijn intake en behandeling
Voor actuele wachttijden verzoek ik u contact met mij op te nemen om te bezien of er een intake ingepland kan worden op een redelijke termijn; aangezien ik een kleine praktijk heb (en ook gezien mijn leeftijd mijn praktijk aan het afbouwen ben) komt het regelmatig voor dat er geen behandelplaats vrij komt waardoor het aanbieden van een intake ook niet leidt tot een behandeling die op redelijke termijn kan beginnen. Hierover communiceer ik duidelijk met de aangemelde patiënt; indien hij/zij niet kan of wil wachten geef ik de naam van andere praktijken door die zich bezig houden met persoonlijkheidsproblemen.

Mededeling NZA t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”

Kosten en algemene betalingsvoorwaarden
Psychotherapie wordt vergoed uit de basis verzekeringen gedeclareerd volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM). De factuur wordt maandelijks door de praktijkhouder naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ondergetekende heeft met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten, behalve Menzis. Wel is het zo dat er vaak een zogenaamd zorgkostenplafond wordt gehanteerd: dat wil zeggen dat er mogelijk geen ruimte is om iemand te behandelen als er (te) veel patiënten van een zelfde verzekeringsmaatschappij zich bij ondergetekende aanmelden; in dit geval moet de verzekering mij toestemming verlenen om de behandeling toch te mogen starten. Ook is het goed te weten dat het eigen risico verrekend wordt voor psychotherapeutische hulpverlening.

Privacyreglement
In het kader van de Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd door mij een privacyverklaring opgesteld die u hier kan inzien of downloaden.

Behandeling
In gesprekken van een uur werken we geduldig samen om op den duur een veranderde levensinstelling te bewerkstelligen. Langzamerhand kunnen de klachten of symptomen (depressie, angst, schaamte, relatieproblemen of geringe zelfwaardering) verdwijnen of minder storend aanwezig zijn.

PAC-Praktijk PAC-Praktijk PAC-Praktijk

Specialismen

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Seksuele identiteitsproblematiek
 • Losmakingprocessen (uit gezin van herkomst) van adolescenten en jong volwassenen

Therapiegesprekken kunnen ook in Engels en het Duits plaatsvinden.

Bereikbaarheid bij crises en bereikbaarheid buiten kantooruren
Ondergetekende maakt met elke patiënt bij het begin van de behandeling de afspraak dat hij altijd consulteerbaar is bij crises en ernstige levensgebeurtenissen. Ik ben bereikbaar op mijn mobiele telefoon; ook in vakanties en buiten kantoortijden, d.w.z. zelfs ’s nachts. Indien onverhoopt geen contact kan worden verkregen met mij, is de afspraak dat u contact op kunt nemen met de heer Hans Sanders, psychiater. Uiteraard is het ook mogelijk de huisartsenpost te raadplegen in het weekend en ’s avonds. Dit protocol wordt bij elke nieuwe patient uitvoerig besproken in de intake en behandelplanfase.

Samenwerkingsverband
In de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) wordt gewerkt door therapeuten met verschillende achtergrond. Met psychoanalyticus Rolien van Mechelen - de Goede, psychiater Hans Sanders, GZ-psycholoog Pien Wijn en psycholoog Majorie Dijkstal heb ik regelmatig overleg en wij kunnen indien nodig naar elkaar doorverwijzen. 

Praktijkadres Jos Schoutsen
Frans van Mierisstraat 106
1071 SB Amsterdam
Tel: (020) 623 75 40
E-mail: info@praktijkschoutsen.nl

Praktijkdagen
Dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 9 en 15 uur.

Inschrijvingsnummer KvK 34336095

Lidmaatschappen en certificering

BIG registraties

 • basisberoep:
  BIG registratienummer psychotherapeuten: 59025850216
  BIG registratienummer GZ-psychologen: 39025850225
 • specialisme:
  BIG registratienummer: 39025850225

Klachtenprocedure
Mijn patiënten kunnen met klachten terecht bij de

Zie ook punt 9a en 9b van mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

Praktijktestament
In geval (als solopraktijkhouder) van mijn overlijden geeft de executeur testamentair hiervan kennis aan mijn professionele netwerk, te weten:

 • Rolien van Mechelen-de Goede, klinisch psycholoog
 • Hans Sanders, psychiater
 • Pien Wijn, psycholoog

(Gezamenlijk beheren wij de website www.pac-praktijk.com. De executeur is bekend met de behandelaren omdat zij vroeger mijn secretaresse is geweest.)

De afspraak met deze professionals is dat zij gedrieën mijn caseload overnemen en met de patiënten nagaan of zij verder behandeling willen krijgen van een van deze collega’s.

Het contact van de executeur met deze drie professionals verloopt via mijn huidige secretaresse Mw. Claire Assendelft. Zij beschikt over de toegang tot het EPD en is handelingsbevoegd in Epos/Zilos.PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam Pac - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam