PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Pien Wijn - GZ-psycholoog

Pien Wijn - Psycholoog - Praktijk Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC)

Gezondheidszorgpsycholoog, Bigregistratienummer: 09008998225

Wellicht een keer:

 • uw verhaal op een rij, zicht op uw situatie
 • klachten aanpakken, meer greep krijgen op uw emoties
 • vaste patronen doorbreken, meer uit uw leven halen

Contact met mijn praktijk
U kunt mij bereiken door een voicemail bericht in te spreken op mijn mobiele nummer: 06 2867 4867. U wordt binnen twee dagen teruggebeld.

Wachttijd
De wachttijd bedraagt momenteel 3 maanden.

Werkmethoden
‘Zorg op maat’ is het uitgangspunt in mijn praktijk. Afhankelijk van de aard van uw klachten en het doel van de behandeling wordt gebruik gemaakt van ideeën, methoden en technieken uit verschillende therapeutische richtingen.

Therapeutische invalshoeken zijn onder andere:

 • cognitieve gedragstherapie voor opsporen en ontmaskeren van (vaak onbewuste) irrationele ideeën
 • oplossingsgerichte therapie voor formuleren van concrete doelen en haalbare stappen
 • EMDR ** en regressietherapie *, een lichaamsgerichte aanpak voor aanpakken van angst, negatief zelfbeeld, depressie en andere destructieve emoties en het verwerken van achterliggende vastzittende gevoelens
 • ontspanningsoefeningen en meditatietechnieken om de niet-oordelende waarnemer in uzelf te trainen
 • Neurofeedback***

We werken vanuit het hier en nu en hebben het alleen over het verleden voor zover dat in het heden een (storende) rol speelt.

Praktijkruimte van Psychotherapie Amsterdam Centrum

Visie op emoties
Afhankelijk van onze aanleg, de beschikbare hoeveelheid aandacht, warmte, veiligheid, begrenzing etc. in onze jeugd, hebben we geleerd de waarheid in meer of mindere mate te verdringen en/of te ontkennen. Deze mechanismen zijn normaal en noodzakelijk in onze kindertijd, maar in ons volwassen leven blijven ze ‘aan’ staan en zijn soms storend geworden. We zijn ons vaak niet bewust van deze programmering, waardoor we onvoldoende merken dat we onder invloed van emoties de werkelijkheid door een meer of minder gekleurde bril waarnemen.

Gelukkig herkennen we zelf soms wel dat we ineens niet meer de rust hebben om genuanceerd en relativerend de werkelijkheid te bezien. Zo kunnen we ons het ene moment goed voelen en het volgende moment van slag zijn door iets relatief kleins, ons plotseling enorm ergeren, of ons ineens slecht of onzeker voelen. Ook kan het zijn dat we na een heftige gebeurtenis of bij verminderde conditie in de greep van een emotie blijven en een langere periode last hebben van angsten of depressieve gevoelens.

We weten vaak wel wanneer een emotie eigenlijk te sterk is voor de feitelijke situatie. Moeilijker wordt het om te weten wat er precies aan de hand is op momenten dat ons lichaam in een emotie ‘schiet’. En nog moeilijker wordt het om ons te bevrijden uit sterke emoties als angst, lusteloosheid, jaloezie of boosheid. We denken vaak dat we daar anderen voor nodig hebben, of we leven de emotie (op anderen) uit. Schaamte over emoties die we overdreven en dus ‘onzin’ vinden, verergert vaak het nare gevoel en weerhoudt ons om ons gevoel te onderzoeken.

We hebben niet geleerd om deze momenten helder te bekijken en te snappen wat er met ons (in onze hersenen en lichaam) gebeurt. Toch is dat goed mogelijk, mede door nieuwe inzichten de afgelopen jaren op therapeutisch gebied en uit hersenonderzoek. Bijvoorbeeld het aangetoonde feit dat een emotie aan het denken vooraf gaat. Informatieverwerking door onze hersenen vindt plaats voor we er erg in hebben. We ‘schieten’ in een emotie, deze verkleurt vervolgens onze waarneming en beinvloedt ons denken. We bedenken dan vaak een verhaal bij de emotie, maar de precieze toedracht kennen we niet.

We kunnen leren om met meer begrip naar onszelf te kijken, om te kijken vanuit een observerende, niet-veroordelende positie. Het kan een grote opluchting zijn om te begrijpen dat er in ons emotionele leven vaak geen sprake is van vrije wil, maar dat we wel kunnen besluiten onze emoties niet langer uit te leven en niet langer te geloven dat ze kloppen met het hier en nu.

Emoties als angst en agressie hebben we nog steeds nodig in gevaarlijke situaties, maar hoe vaak doen die zich voor? Emoties hebben ons in de lange afhankelijke kindertijd geholpen om waarheden met bijbehorend verdriet en eenzaamheid te bedekken. Zo ontwikkelt een kind dat structureel echte aandacht, warmte en steun tekort komt een negatief zelfbeeld. Het klinkt gek maar het is gunstiger dat het kind denkt dat het aan hem ligt dan dat hij het structurele tekort onder ogen zou zien. Het kan nu immers denken: ‘ik moet beter mijn best doen’. Later kan het zijn dat deze persoon minderwaardigheidsgevoelens afdekt met een agressieve of onverschillige houding, of bij het minste of geringste denkt ‘het ligt aan mij, ik ben niet goed’. Deze neiging kan bijvoorbeeld depressieve klachten veroorzaken.

Door zelfonderzoek, begeleid in therapie, is het mogelijk om op deze niet kloppende emoties in te zoomen en zowel de waarheid van toen te ervaren (bijv. ik zat ergens alleen mee, terwijl ik daar nog veel te klein voor was, maar dat lag niet aan mij), als de waarheid van nu te ontdekken: het gevaar is geweken. Dit proces van zelfonderzoek leidt tot minder neiging om ons af te schermen, meer rust, zelfacceptatie en helder zicht op de werkelijkheid. Zo ontstaat meer ruimte voor gevoelens in contact en in proportie met het hier en nu.

Aanmeldingsklachten psychotherapie

 • angstklachten, somberheid, schuldgevoelens, schaamte, eenzaamheid, irritaties
 • chronische stressklachten, overspannenheid, burn-out klachten
 • negatief zelfbeeld, niet tevreden kunnen zijn, niet kunnen genieten, perfectionisme
 • problemen in het omgaan met anderen, relatieproblemen
 • het idee dat u onvoldoende uw eigen leven leidt, levensvragen

Aanmeldingsredenen coaching
Ook als u goed functioneert kan zelfreflectie zinvol zijn. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met conflicten, een nieuwe positie, problemen rond vinden van een balans tussen werk en privé, of als u het idee heeft dat u uw mogelijkheden niet ten volle kunt benutten.

In een coachingstraject kunt u uw leven openhartig doornemen en uw functioneren vrij bespreken, met als doel een beter begrip te krijgen van uw eigen aandeel en mogelijkheden.

Regelmatig zijn werkgevers bereid om financieel bij te dragen aan een dergelijk traject.
Meestal wordt het aantal sessies en het doel van de gesprekken van te voren afgesproken.

Als u ZZP-er bent kan loopbaancoaching aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Voor meer informatie over coaching, zie www.pienwijn.nl

Achtergrond

 • 1986 MA Nederlands Recht, 1996 MA Klinische Psychologie cum laude
 • Werk tot 1997: horeca, HBO-docent, bladenmaker (reclame), radiomaker (VPRO), wetenschappelijk onderzoek UvA
 • van 1997 tot 2019 studentenpsycholoog aan de UvA
 • van 1999 tot heden: eigen psychotherapie- en coachingspraktijk
 • opleiding tot BIG geregistreerd GZ-psycholoog afgerond in 2003
 • verdieping in diverse nieuwe therapeutische methoden en technieken, waaronder:
  • Regressietherapie (technieken uit onder andere PRI*)
  • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)**
  • Neurofeedback***

(*) Past Reality Integration©, beschreven in: Ingeborg Bosch, ‘Herontdekking van het ware zelf’, ISBN 90 204 0005 3 en ‘Illusies’, ISBN 90 204 0542 x.
(**) voor meer informatie over EMDR: www.emdr.nl
(***) voor meer informatie zie www.neuroptimal.com

Kosten en vergoedingsregeling
Het is van belang dat u zich voorafgaand aan aanmelding op de hoogte stelt van het vergoedingenstelsel.

Een GZ-psycholoog wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed uit uw basisverzekering, onder de noemer 'Basis-GGZ'. Daarvoor heeft u een verwijzing vooraf nodig van uw huisarts, met daarop een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt. Behandeling van veel voorkomende klachten als burn-out, rouw, relatieproblematiek wordt niet vergoed.

Voor vergoeding is het van belang te weten of u een restitutiepolis (dat wil zeggen dat u zelf uw zorgverleners kunt kiezen) of een naturapolis heeft. Omdat ik geen contracten sluit met verzekeraars, wordt op basis van een naturapolis soms niet vergoed. Ook hierover is het raadzaam u bij de verzekeraar vooraf te informeren. U kunt vragen hoe het zit met de vergoeding van een niet gecontracteerde, BIG-geregistreerde GZ-psycholoog.

Bij telefonische intake krijgt u meer informatie over vergoeding. Het kan zijn dat u sessies vergoed kunt krijgen uit uw aanvullende verzekering. Het is raadzaam vooraf de vergoeding te checken bij uw verzekeraar en hetgeen u wordt toegezegd schriftelijk aan hen te bevestigen.

Vergoedingen en prijslijst m.i.v. 1-1-2023
Zie hier de actuele vergoedingen GGZ-behandeling (pdf-document).

Coaching
De gesprekken kunnen plaatsvinden onder de noemer ‘Coaching’ (gefactureerd met BTW), wanneer de werkgever betaalt of wanneer de kosten als investering/IB-aftrekpost gezien kunnen worden (vaak het geval bij zelfstandig ondernemers).

Een coachingstraject kent in mijn praktijk inhoudelijk geen beperkingen. Het kan gaan over persoonlijke thema’s (storende emoties, relatieperikelen, levensfaseproblematiek, zingevingsvragen etc.) of gericht zijn op functioneren in een baan, loopbaan of maatschappij. Inhoud en kosten van een coachingstraject (factuur met BTW) worden in onderling overleg vastgesteld.

Kwaliteitsstatuut
Een actueel goedgekeurd kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.

Samenwerkingsverband
In de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) wordt psychotherapie gegeven door therapeuten met verschillende achtergrond. Wij kunnen naar elkaar doorverwijzen, of er kan een consult worden afgesproken voor bijvoorbeeld medicatie.

Lokatie / bereikbaarheid van Psychotherapie Amsterdam Centrum zie de praktijk site.

Contact:
U kunt bellen voor het maken van een afspraak: tel. 06 2867 4867

PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam PAC - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam